Bezpieczeństwo

Butla z gazem jest całkowicie bezpieczna,
jeśli użytkuje się ją zgodnie z przeznaczeniem
i przestrzegając kilku podstawowych zasad.

O czym należy pamiętać?

  1. Butli z gazem nie stawiaj w miejscach nasłonecznionych lub narażonych na wysoką temperaturę (max. 35°C)
  2. Butli nie należy przechowywać w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach).
  3. Butle należy transportować tylko w pozycji stojącej, nie przechylaj jej.
  4. Zadbaj o dobrą wentylację (gaz płynny jest cięższy od powietrza i wentylacja powinna być oddolna)
  5. Kupuj butle ze znanego i legalnego źródła.
  6. Dokładnie sprawdzaj, czy na butli znajduje się informacja o rozlewni napełniającej butlę.
  7. Przynajmniej raz w roku dokonaj przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej.
  8. Regularnie sprawdzaj, czy przewód gazowy nie jest uszkodzony.
  9. Zachowaj folię termokurczliwą i paragon do ewentualnej reklamacji.